Visszaküldési politika

 
 

 

Elérhetőség: Juliana Harisová, Kapcsolat: CASTRUM INVEST sro, székhelye: Tatranská 165, Nové Zámky, e-mail: info@heavenshop.hu

 

Az internetes áruház (e-shop) reklamációs feltételei

szerves része az általános szerződési feltételeknek

 

 1. Csak azok az áruk igényelhetők, amelyeket az eladótól vásároltak, és amelyek a fogyasztó tulajdonát képezik.
 2. Ha a vevő fogyasztó (természetes személy, aki nem vállalkozása, munkája vagy szakmája keretein belül jár el), minden felkínált árura 24 hónap garanciát vállalnak, kivéve, ha az áru másként rendelkezik, és az eljárás összhangban van a fogyasztóval Törvény és a Polgári Törvénykönyv, valamint ezek a panaszfeltételek. Ha a vevő használt terméket rendelt, és a vevőt erről tájékoztatták, a jótállási idő 12 hónap. Ha a vevő nem fogyasztó, akkor az eljárás összhangban van a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezéseivel és a jótállási idő 1 év, és ezekre a panaszokra nem vonatkoznak ezek a panaszfeltételek.
 3. A jótállási idő az áru szállítási társaságtól vagy közvetlenül az eladótól történő átvételének napjával kezdődik, ha az árut a vevő személyesen veszi át, az átvétel napján.
 4. A vevő köteles a hiba felfedezése után haladéktalanul panaszt tenni az eladónál.
 5. A hibákért való felelősség nem vonatkozik az alábbi használatból eredő hibákra:
  1. a hibát a vevő által okozott termék mechanikai sérülése okozta,
  2. a termék nem megfelelő kezelése a használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon,
  3. az áruk olyan körülmények között történő használata, amelyek nem felelnek meg páratartalmuknak, az áru természetes környezetének kémiai és mechanikai hatásának, az utasítások szerint,
  4. az áru gondozásának és karbantartásának figyelmen kívül hagyása,
  5. az áru károsodása túlzott terhelés miatt,
  6. azzal, hogy az árut a dokumentációban, általános elvekben, műszaki szabványokban vagy biztonsági előírásokban foglalt feltételek megszegésével, vagy a jótállási feltételek egyéb megsértésével használja.
  7. ha a telepítést nem szakképzett szakember végzi az adott termék telepítéséhez.
 6. A természeti katasztrófából eredő hibák szintén nem tartoznak a hibákért való felelősség alól.
 7. A hibákért való felelősség nem vonatkozik az áruk (vagy azok részeinek) az áru használata által okozott szokásos kopására. A hiba nem tekinthető az eset jellegéből következően a minimális eltarthatósági időtartamnak vagy a fogyasztási időszaknak, amely rövidebb időtartamra korlátozódhat. A minimális eltarthatóság, eltarthatósági idő, eltarthatósági idő vagy hasonló dátum az árukon van feltüntetve, és az áruk ilyen jelöléssel rendelkeznek.
 8. Az igényelt árut az alább felsorolt ​​címünkre kell elküldeni, de nem utánvéttel vagy személyesen a kapcsolattartó címre. Az árut megfelelően csomagolni kell, hogy az áru ne sérüljön meg a szállítás során, és javasoljuk, hogy ajánlott áruként ajánlott küldeményként vagy biztosított küldeményként küldje el az árut. Szükséges az áruhoz csatolni a vásárlást igazoló bizonylat (számla) másolatát és a hiba leírását, vagy javasoljuk, hogy a kitöltött panaszlapot mellékelje a vásárlást igazoló dokumentummal együtt. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Célszerű a panaszt írásban (postai úton) a kapcsolattartó címre eljuttatni.
 9. Az eladó visszaigazolja a panasz beérkezését, és megfelelő formában visszaigazolást küld a vevőnek az áru igényéről. A panasz benyújtásának napja az eladónak történő kézbesítés napja. Ha a visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz igazolásával együtt kell kézbesíteni. A panasz kezelésének visszaigazolását írásban küldjük el.
 10. Az eladó köteles a panasz kezelésének módját haladéktalanul, összetett esetekben a panasz benyújtásától számított 3 napon belül meghatározni. Indokolt esetekben, különösen akkor, ha az áru komplex műszaki értékelésére van szükség legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül. A panasz kezelésének módjának meghatározása után az eladó haladéktalanul kezeli a panaszt, indokolt esetben a panasz később is megoldható. A panasz kezelése azonban nem haladhatja meg a panasztól számított 30 napot. A panasz kezelésére szolgáló 30 napos határidő lejárta után a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől, és az áru teljes összegét visszatérítik, vagy joga van az árut újakra cserélni.
 11. A vevő jogai panasz benyújtásakor:
  1. kijavítható hiba esetén a vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és megfelelően kijavítani, és ezt a hibát indokolatlan késedelem nélkül ki kell javítani,
  2. a vevő a hiba kiküszöbölése helyett kérheti az áru cseréjét, vagy a hiba csak a termék egy részét érinti, az alkatrész cseréjét, ha az eladónak nem merülnek fel aránytalan költségek az áru ára vagy súlyossága miatt a hibáról,
  3. a hiba kiküszöbölése helyett az eladó a hibás terméket tökéletes termékre cserélheti, ha ez nem okoz komoly nehézségeket a vevő számára,
  4. olyan hiba esetén, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a vevőnek joga van a terméket kicserélni vagy elállni a szerződéstől. A vevőnek ugyanolyan joga van eltávolítható hibák esetén, de ha a vevő a hiba javítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hibája miatt nem tudja megfelelően használni a dolgot,
  5. egyéb javíthatatlan hibák esetén a vevő jogosult a termék árából elfogadható kedvezményre.
 12. A panasz akkor tekinthető rendezettnek, ha a panaszkezelési eljárás az igényelt áru leszállításával, az áru vételárának cseréjével vagy visszaadásával, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli kérelemmel vagy annak indokolt elutasításával ér véget. A fogyasztót a törvényes határidőn belül tájékoztatják a panasztételi eljárás eredményéről.
 13. Az áruk sérülésmentessége, ill. Az áru átvételekor ellenőrizni kell a csomagolás épségét (az áru átvételekor adott utasítások szerint), mivel a szállítás során az áru megsérülhet. Javasoljuk a vevőknek, hogy csomagolják ki az árut, és vizsgálják meg a fuvarozó jelenlétében. A futár aláírásával kijelenti, hogy a csomagolás sértetlen.
 14. Javasoljuk a vevőnek, hogy az áru teljes átvizsgálását az átvételkor vagy az áru átvétele után végezze el mindig a szállító sofőr-futár jelenlétében, még akkor is, ha az áru csomagolása sértetlen és bármilyen sérülés esetén. Ha ezt elmulasztja, akkor csak akkor érvényesítheti az ezen ellenőrzés során feltárt hiányosságokra vonatkozó igényeit, ha bizonyítja, hogy a szállított áru sérülése már az áru átvételekor keletkezett.

  Ha az áru sérült a szállítás során, a fuvarozó a felelős, nem az eladó. Az áru sérülésének kockázata akkor száll át az eladótól a vevőre, amikor a szállítást a vevő átvette. A szállított áru sérülése esetén írjon jegyzőkönyvet a szállítmány sérüléséről a fuvarozóval, különben nem fogadja el a küldeményt annak sérülése miatt, és azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot. Nem vállalunk felelősséget azokért a hibákért, mint például a szállítás során okozott áruk sérülései, amelyek a szállítmány átvétele után, illetve a szállító vagy a fuvarozó szállító sofőrjének távollétében kerültek elő. Ha termékhibát vagy szállított szállítási sérülést észlel a szállított áruban, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: info@heavenshop.hu  és egyúttal küldje el nekünk a kitöltött panaszűrlapot + a termékhibáról készült fényképes dokumentációt

  Ha olyan sérülést talál, amelyet nem szállítás okozott, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot. A vevő köteles a szállítmány kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül ellenőrizni az árut és bejelenteni a hibákat.

  Személyes átvétel esetén a vevő köteles haladéktalanul ellenőrizni a csomag tartalmát és állapotát, további panaszokat nem veszünk figyelembe.
 15. Ezek a panaszfeltételek az általános szerződési feltételek szerves részét képezik, és az eladó fenntartja a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassa azokat, az eladó előzetes értesítése nélkül. 

 

 1. 1.13. Ha a panasz tárgya olyan áru, amelyet nem lehet objektíven szállítani az eladónak, vagy amely tartósan telepítve van, a vevő az 1.12. a) és c) pontjában említett panasz és üzleti feltételek alapján köteles minden szükséges együttműködést biztosítani ahhoz, hogy az eladó vagy az eladó által kijelölt harmadik fél ellenőrizze a kért árukat.

  1.14. Az eladó vagy kijelölt személy a vásárlónak az áru iránti igényének megerősítését adja ki az eladó által választott megfelelő formában, pl. e-mail formájában vagy írásban, amelyben köteles pontosan jelezni az áru állítólagos hibáit, és ismét tájékoztatni a fogyasztót az 1.1. pont szerinti jogairól. 1.3 -ig. ezen üzleti és panaszfeltételek (Ptk. 622. § -ának rendelkezései) és az 1.4. 1.5 -ig. ezen üzleti és panaszfeltételekről (a Ptk. 623. § -ának rendelkezései). Ha a panaszt távolsági kommunikáció útján nyújtják be, az eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a vevőnek a panasz megerősítését; ha a visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz igazolásával együtt kell kézbesíteni;

  1.15. A vevő jogosult eldönteni, hogy mely jogaival összhangban az Art. 622. § és par. 623. § -a vonatkozik a Polgári Törvénykönyvre, és ezzel egyidejűleg köteles haladéktalanul tájékoztatni döntéséről az eladót. A vevő döntése alapján melyik joga van az Art. 622. § és par. A Polgári Törvénykönyv 623. § -át az eladó vagy a panaszok kezelésének módjának meghatározására kötelezett kijelölt személy köteles alkalmazni az Art. 2. § betű m) pontja alapján haladéktalanul, bonyolultabb esetekben, a panasztételi eljárás kezdetétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben, különösen akkor, ha az áru állapotának komplex műszaki felmérése szükséges legkésőbb az áru átvételének napjától számított 30 napon belül. panasztételi eljárás. A panasz kezelésének módjának meghatározása után az eladó vagy a kijelölt személy haladéktalanul kezeli a panaszt, indokolt esetben a panasz később is megoldható. A panasz rendezése azonban nem tarthat tovább a panasz benyújtásától számított 30 napnál. A panasz hiábavaló rendezésére rendelkezésre álló határidő lejárta után a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy jogában áll az árut új árura cserélni.

  1.16. Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapon belül igényt támasztott az árura, az eladó az elutasítással csak a felhatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy szakvéleménye vagy véleménye alapján kezelheti a követelést. vagy egy kijelölt személy véleménye (a továbbiakban: az áruk szakértői értékelése). A szakmai értékelés eredményétől függetlenül az eladó nem követelheti meg a vevőtől, hogy fizesse meg az áru szakmai értékelésével kapcsolatos költségeket vagy az áru szakmai értékelésével kapcsolatos egyéb költségeket.

  1.17. Ha a vevő 12 hónappal az adásvételi szerződés megkötése után termékpanaszt tett, és az eladó azt elutasította, a panaszt kezelő személy köteles a panaszokmányban feltüntetni, hogy a vevő kiküldheti az árut szakmai értékelésre. Ha a vevő szakmai értékeléssel bizonyítja az eladó felelősségét az áru állítólagos hibájáért, ismét panaszt nyújthat be; a jótállási idő nem jár le az áru szakmai értékelése során. Az eladó köteles megtéríteni a vevőnek az újbóli panasz benyújtásától számított 14 napon belül az áru szakmai értékelésével kapcsolatban felmerült összes költséget, valamint az ezzel kapcsolatos, szándékosan felmerült költségeket. Az újra benyújtott igény nem utasítható el.

  1.18. A vevőnek nincs joga gyakorolni a felelősségi jogát azokért a hibákért, amelyekről az eladó értesítette őt a szerződés megkötésekor, vagy amelyekről - figyelembe véve az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit - tudnia kellett.

  1.19. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a hibás árut kicserélje más tökéletes, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező árura, ha ez nem okoz komoly nehézségeket a vevő számára.

  1.20. Az eladó nem vállal felelősséget az áru hibáiért:
  a) nyilvánvaló hiba esetén, amelyet a vevő a szállítmány átvételekor észlelni tudott, és amelyet a szállítmány kézhezvétele után nem jelentett be azonnal (árnyalati különbségek és látható külső hibák / sérülések a szállítmányon, amelyek károsíthatja az árut). A vevő köteles az árut ellenőrizni, és nyilvánvaló hibákat jelenteni legkésőbb a szállítás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül.
  b) ha a vevő a jótállási időszak végéig nem élt az eladó hibás árukkal kapcsolatos felelősségével kapcsolatos jogával,
  c) ha a hiba a vevő által okozott mechanikai sérülés,
  d) ha a hiba a olyan áruk, amelyek nem felelnek meg azok intenzitásának, páratartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak az áruk természetes környezetére,
  e) ha az áru hibáját az áru nem megfelelő kezelése, üzemeltetése vagy elhanyagolása okozta,
  f ) ha az áru meghibásodását az áru túlzott berakodása vagy az abban meghatározott feltételeknek ellentétes használata okozta károsodása okozta. az áruk szokásos használatának dokumentációja vagy általános elvei,
  g) ha a hiba elkerülhetetlen és / vagy előre nem látható események miatt károsodott meg az áruban,
  h) ha az áru hibáját az áru véletlen megsemmisülés és véletlenszerű romlás okozta ,
  i) ha a hibát szakszerűtlen beavatkozás, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy más vis maior okozta, .)
  j) ha az áru meghibásodását illetéktelen személy okozta az áru beavatkozásából.

  1.21. Az eladó köteles a panaszt kezelni és a panaszkezelési eljárást az alábbi módok valamelyikével megszüntetni:
  a) javított áru szállítása,
  b) árucsere,
  c) vételár visszaadása,
  d) ésszerű kedvezmény áruk ára,
  e) írásbeli kérelem,
  f) az árukra vonatkozó követelések indokolt elutasítása.

  1.22. Az eladó köteles a panasz kezelésének meghatározásának módjáról és a panasz kezeléséről szóló írásbeli dokumentumot kiadni a vevőnek legkésőbb a panasz időpontjától számított 30 napon belül személyesen, postai úton, futárral vagy kézbesítési szolgáltatással szolgáltató. Az eladó a panaszkezelés eredményéről haladéktalanul értesíti a vevőt a panaszkezelési eljárás befejezése után telefonon vagy e-mailben, és egyidejűleg együtt lesz az áruval, ill. a panaszkezelés igazolása e-mailben.

  1.23. A jótállási idő az áru leszállításától számított 24 hónap, kivéve, ha különleges esetekben más garanciális időszakot írnak elő.

  1.24. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a vevő az áru garanciális javítása miatt nem használhatta az árut.

  1.25. Ha árut cserélnek egy másikra, a vevő dokumentumot kap az áruk cseréjéről, és minden egyéb panaszt az adásvételi szerződés és a jelen panaszokmány alapján kell alkalmazni. Az áru új árura történő cseréje esetén a jótállási idő az új áru átvételétől kezdődik, de csak az új árura.

  1.26. A javítható hiba tekintetében a panaszt a vevő döntése alapján rendezik az 1.15. Pont szerint. jelen panasz és üzleti feltételek szerint az alábbiak szerint:
  a) az eladó biztosítja a hiba kiküszöbölését, vagy
  b) az eladó kicseréli a hibás árut.

  1.27. Javítható hiba esetén a vevő nem határozhat azonnal az 1.15. ezen panasz és üzleti feltételek közül, a panasz kezelésének módját, az eladó a panaszt a hiba kiküszöbölésével fogja kezelni.

  1.28. Abban az esetben, ha a hiba nem orvosolható, vagy még egy ismétlődő kijavítható hiba, vagy számos különböző kijavítható hiba van, amelyek megakadályozzák az áru hibátlan rendeltetésszerű használatát, az eladó a vevő döntésétől függően felszerel. 1.15. ezen panasz és üzleti feltételek közül a panasz a következő:
  a) az áru más, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező funkcionális árura való cseréjével, vagy
  b) ha az eladó nem tudja kicserélni az árut másikra, rendezze a panaszt a vételár az árukért.

  1.29. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, vagy még egy ismétlődő kijavítható hibát, vagy számos különböző kijavítható hibát, amelyek megakadályozzák az áru hibátlan rendeltetésszerű használatát, és a vevő nem határoz azonnal az 1.15. ezen panasz és üzleti feltételek közül, a panasz kezelésének módját, az eladó a panaszt úgy kezeli, hogy az árut más, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező funkcionális árura cseréli.

  1.30. A panaszkezelés csak a reklamációs értesítésben és az áruigény 1.14. Pont szerinti megerősítésében meghatározott hibákra vonatkozik. ezeket a panasz- és üzleti feltételeket.

  1.31. A panasz szempontjából egy orvosolható hiba kétszeresénél többször előforduló ismétlődő javítható hibának minősül

  1.32. A panasz szempontjából több, mint három különböző orvosolható hiba egyidejű előfordulása tekinthető nagyobb számú különböző orvosolható hibának.

  1.33. A vevőnek joga van arra, hogy az áru hibája iránti igényével éljen, miután gyakorolta jogát, és kérte az eladót, hogy az 1.1. Pont szerint távolítsa el az áru hibáját. ezen panasz és üzleti feltételek elfogyasztása után, és a panasz eredményétől függetlenül már nem jogosult ismételt panaszt benyújtani ugyanazon egyedi hiba miatt (nem azonos típusú hiba miatt).

  1.34. E panasz és az üzleti feltételek rendelkezései nem vonatkoznak kifejezetten azokra a szervezetekre, amelyek nem felelnek meg a fogyasztónak az Art. 2. § betű törvény a) pontja.

  1.35. Ha a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az eladó kezelte panaszát, vagy ha úgy ítéli meg, hogy az eladó megsértette jogait, lehetősége van az eladóhoz fordulni jogorvoslatért. Ha az eladó a jogorvoslati kérelemre negatívan válaszol, vagy a feladásától számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak joga van indítványt benyújtani vitája alternatív megoldásának kezdeményezésére a Törvény 12. §. 391/2015 Koll. a fogyasztói viták alternatív rendezéséről és egyes törvények módosításáról. A Juliana Harisová - Castrum Invest sro (www.heavenshop.sk) fogyasztóval kapcsolatos viták alternatív rendezésének tárgya a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: IČO: 17331927, http: // www. ., szóval, sk, vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési jogalanyok listáján szereplő más, felhatalmazott jogi személy (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk címen); a fogyasztónak joga van eldönteni, hogy ezen alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez fordul. A fogyasztó alternatív vitarendezési javaslat benyújtására használhatja a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen elérhető online vitarendezési platformot. Az alternatív vitarendezést csak a Fogyasztó használhatja - az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem jár el üzleti tevékenysége, munkája vagy szakmája tárgyában. Az alternatív vitarendezés csak a Fogyasztó és az Eladó közötti vitát érinti, fogyasztói szerződésből ered vagy azzal kapcsolatos. Az alternatív vitarendezés csak a távszerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a vitákra, amelyek értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezési szervezet megkövetelheti a fogyasztótól az alternatív vitarendezés kezdeményezéséért legfeljebb 5 euró összegű díj megfizetését az áfával.

  in Nové Zámky 2019.04.24